วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วิธีติดตั้งลูกบิดประตูขั้นตอนที่ 1ให้ช่างใช้แผ่นแม่แบบที่ติดมากับชุดลูกบิดประตูติดไว้ที่ประตู โดยให้วางอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมกันนั้นให้ช่างทำเครื่องหมายลงบนประตูไว้ หลังจากนั้นให้ใช้สว่านเจาะช่องใส่ลูกบิดในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ และให้ช่างทำการและเจาะด้านสันของประตูเพื่อใส่แกนล็อคของลูกบิด

ขั้นตอนที่ 2ให้ช่างวางแผ่นครอบแกนล็อกในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งแกนล็อค โดยให้ทำการขีดเส้นรอบแผ่นครอบก่อน จากนั้นให้ช่างแซะเนื้อไม้ออกให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่นครอบ

ขั้นตอนที่ 3ให้ช่างใส่ชุดเดือยล็อคเข้าไปในด้านสันประตูและใส่ฝาครอบเดือยสกรู เมื่อทำการใส่ชุดเดือยล็อคและฝาครอบเดือยสกรูแล้ว ให้ช่างทำการขันยึดติดแผ่นครอบให้แน่น และใส่ลูกบิดส่วนที่อยู่ด้านนอกและส่วนที่อยู่ด้านใน โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่แนบมากับลูกบิด

ขั้นตอนที่ 4ให้ช่างทำการเจาะช่องรับเดือยล็อคที่ขอบวงกบของประตู โดยช่างจะต้องวางตำแหน่งแกนกลางช่องที่เจาะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแกนล็อค และทำการติดตั้งแผ่นรับการกระแทกโดยวางแผ่นรับการกระแทกครอบรูที่เจาะแล้วแซะให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่นรับกระแทกพร้อมใช้สกรูยึดให้แน่น

www.สารพัดช่าง.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น